Projekce

Projektová činnost je dalším oborem působnosti firmy RDstav.

 Stalo se nutností, že projektová dokumentace je dnes nedílnou součástí požadovanou stavebními úřady při sebemenších stavebních úpravách a změnách, a samozřejmě při výstavbě nových objektů, přístavbách, vestavbách, apod.Nabízíme Vám touto cestou vypracování kompletní projektové dokumentace na Vaše novostavby, vestavby, přístavby, rekonstrukce, ( rodinné domy, chaty, garáže, apod…).

Vypracování projektové dokumentace lze rozdělit do 3 základních na sebe navazujících  kroků, které uvádíme na příkladu rodinného domku :

1.        Osobní jednání, při kterém budoucí stavebník sdělí své představy a požadavky  a následně dojde ke vzájemnému sladění s poznáním potřeb a představ klienta.

Výsledkem je předběžná studie budoucího rodinného domku.

2.        Po upřesnění a úpravách daných technickými normami, předpisy a technickými možnostmi stavebních konstrukcí vzniká „projektová dokumentace pro územní řízení“. Tato dokumentace specifikuje především přesné umístění  a vzhled budoucího objektu s vazbou na okolní zástavbu a prostředí a je z ní také zřejmé dispoziční řešení a uspořádání RD.

3.        Po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby následuje zpracování detailní realizační projektové dokumentace. Tato dokumentace je poté podkladem pro samotnou výstavbu a obsahuje též projekty jednotlivých inženýrských sítí a rozvodů.

Nyní Vám zbývá pouze vyčkat  do vydání stavebního povolení a stavba může začít.

Celková časová náročnost všech tří kroků se velmi liší, ale především vzhledem k zákonných lhůtám úřadů lze počítat minimálně se 6ti až 7-mi měsíci od prvního kontaktu s námi k vydání stavebního povolení.

To vše nabízíme za opravdu velmi výhodných cenových podmínek, které Vás mile překvapí.