Stavby

Již od samého počátku existence firmy RDstav je hlavní oblastí působení stavební průmysl, konkrétně realizace staveb a stavebních prací, především ve východočeském regionu.

Spolupráce s velkými stavebními koncerny, společnostmi a konečnými zákazníky nám předurčila vydat se cestou vstřícnosti a především kvality odvedených prací – stavebního díla.

RDstav realizuje rodinné domy na klíč,  přístavby, vestavby, rekonstrukce, adaptace, zateplování objektů, v případě požadavku také zpracováním kompletní projektové dokumentace.

Samozřejmostí pro konečné zákazníky jsou konzultace se snahou najít nejlepší technické i realizační řešení a to jak s ohledem na systémová řešení, tak i na hospodárnost a efektivitu konečného díla.

Malá ukázka průběhu stavby:

Základy stavby - založení zdiva

Výstavba stropu - armování a betonáž

Hrubá stavba domu

Hotový dům

REFERENCE:

Červený Kostelec - Horní – rekonstrukce RD a protiradonová opatření

Jopeco s.r.o. Broumov – různé stavební práce a dodávky

DUHA Náchod – přístavba a stavební úpravy střediska Náchod

Náchod, Hurdálkova ul. - stavební úpravy bytového domu

Praha – Hostivař – rekonstrukce a stavební úpravy bytu

Fotografie